HETPALEIS
 
 
divider
Verwerking

TEKSTFRAGMENT 1:
Dit fragment vindt plaats op het eiland. De luchtgeest Ariel laat Alonso en zijn gevolg, die uitgeput en uitgehongerd zijn, een spektakel van vreemde en griezelige taferelen zien en horen, waarop hij hen een heerlijke maaltijd voorschotelt. Maar juist op het moment dat zij een hap willen nemen, verschijnt Ariel als een harpij, een vraatzuchtig monster met klauwen en vleugels, en veegt met één slag van zijn vleugels het feestmaal van tafel. Ariel spreekt hen vervolgens toe.

...
Plechtige en vreemde muziek, met Prospero (onzichtbaar) daarboven. Allerlei vreemde verschijningen op, die een gedekte tafel binnenbrengen en er omheen dansen, met uitnodigende en begroetende gebaren. Ze vragen de koning en co. met de maaltijd te beginnen, en vertrekken

Alonso
Wat is dat voor muziek? Mijn vrienden – luister!

Gonzalo
Wonderzoete klanken!

Alonso
Hemelse genade, hoed ons! –
Wat waren dat?

Sebastiano
Een levend poppenspel. Voortaan geloof ik
Dat er ook eenhoorns zijn, dat in Arabië
Eén enkele boom de Phoenix-troon is waar
Eén enkele Phoenix nu in heerst.

...

Gonzalo
Als ik dit nu in Napels zou vertellen,
Zou iemand mij geloven? Als ik zei:
Op zeker eiland zag ik die-en-die
- Want ongetwijfeld zijn ze van dit eiland –
Met monsterlijke vormen maar, let wel
Toch met manieren, net en zacht – zoals
We in onze eigen mensenwereld zelden
Of, liever, nooit aantreffen -

Prospero
terzijde
Goed gezegd,
Jij brave man. Er zijn er daar, bij jullie,
Die erger zijn dan duivels.

...

Francisco
Hoe mysterieus verdwenen ze.

Sebastiano
Geen nood -
Hun eten lieten ze tenminste achter.
En magen hebben we. Wilt u eens proeven?

...

Alonso
Ik waag ’t erop –
En eet. Als het mijn laatste maal is, ach,
Mijn beste tijd is toch voorbij, ik voel het.
Heer hertog, broer – waag ’t er, net als wij, op.

Donder en bliksem. Ariel op, als harpij. Hij spreidt zijn vleugels over de tafel heen en door een mechanische truc verdwijnt de maaltijd

Ariel

...
Dwazen zijn jullie! Ik en mijn kornuiten
Zijn dienaars van het Noodlot, elementen
Waaruit uw zwaarden zijn gesmeed.

(Shakespeare, W., Bert Bakker, 1990, vert.: G. Komrij, III-3, p.58-60)

VRAGEN:

  1. Het fragment vangt aan met de binnenkomst van ‘vreemde verschijningen’. Hoe zou jij die vreemde wezens vormgeven op het podium?
  2. Denk na over de plaats (het eiland) waar Alonso en zijn gevolg zich bevindt. Hoe moet volgens jou het decor eruitzien?
  3. Hoe zou jij Ariel aankleden (volgens de regieaanwijzingen verschijnt hij als ‘harpij’ (mythologie). Denk hierbij aan Arfeuilles opvattingen over Ariel.
  4. Hoe zou jij de verdwijntruc van de maaltijd aanpakken?
  5. Hoe kan je het element van de droom erin verwerken?
  6. Hoe ziet de belichting eruit?

 

 

[ naar Verwerking... ]